Κίνδυνος
1974

Δίπτυχο
Ζωγραφική με ακρυλικά, ξύλο, κόκκινο πανί, καρφιά
170 x 100 εκ. το καθένα