Κολοσσιαία νεκρή φύση
2000

Γερανός και δέντρο
30 μέτρα x 30 μ. περίπου.
Έργο εφήμερο

Eικόνα πρώτη
Η αρχική σύλληψη του έργου
Εικόνα δεύτερη
Ανεύρεση του κατάλληλου δέντρου ύψους 30 μέτρων περίπου
Εικόνα τρίτη
Το έργο όπως εξετέθη, μπροστά στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης καθ'όλη τη διάρκεια της Αναδρομικής Έκθεσης από
1η Νοεμβρίου 2001 - 3 Φεβρουαρίου 2002.