Οι χαρτοπαίκτες του Σεζάν
1993

Περφόρμανς
Ο Τσόκλης, εμπνευσμένος από το γνωστό πίνακα του Σεζάν, μαζί με το βοηθό του, στέκονται επί ώρες ακίνητοι, καλυμένοι με τέφρα του ηφαιστείου μέσα σε μια κάναβα, στο ξενοδοχείο Vedema, Σαντορίνη.