Τα πορτρέτα - Σακάς
1986

Έγχρωμη βιντεοπροβολή πάνω σε ζωγραφικό πίνακα με ακρυλικά
Το 1986, εκτέθηκε μαζί με το "Καμακωμένο ψάρι" στην 42η Μπιενάλε της Βενετίας.