Σύνθεση
1959

Τσιμέντο, κάρβουνο, ακρυλικό σε λινάτσα
195 x 130 εκ.
Ανήκει στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα.

Έχει εκτεθεί:
1960 Salon des Realites Nouvelles, Παρίσι
2001 «Αναδρομική Ε.Μ.Σ.Τ., Αθήνα
2008 «Τέχνη και Περιβάλλον» Βίλα Καζούλη, Αθήνα