Τρία φτυάρια
1969

Ξύλινη κατασκευή, φτυάρια και τσιμέντο
231 χ 161 χ 85 εκ.
Ιδιωτική συλλογή