Η θάλασσα και
η κορνίζα της
1989

Κορνίζα, καθρέφτης και ακρυλικό σε ξύλο
Διαστάσεις μεταβλητές
Ανήκει στον καλλιτέχνη