Με το μαχαίρι στα δόντια
1973

Σχέδιο σε χαρτί, εφημερίδες της εποχής, ξύλο
200 Χ 150 εκ.
Ιδιωτική συλλογή

Έχει εκτεθεί:
1973 «Πληροφορίες» Γκαλερί Alexander Iolas, Παρίσι και 1974 η ίδια έκθεση στην Γκαλερί Iolas στο Μιλάνο.
1983 «1983 - 1966» Πινακοθήκη Πιερίδη, Αθήνα
2001 «Αναδρομική» Ε.Μ.Σ.Τ., Αθήνα