Γένεσις
1992

Περιβάλλον. Χωμάτινοι όγκοι, στάχυα, εκκρεμές
Ανήκει στη συλλογή Giuliano Gori, Fattoria di Celle, Santomato di Pistoia