Ένας κουβάς γεμάτος μέρα κι ένας κουβάς γεμάτος νύχτα
1970

Kατασκευή