Εργαστήριο ευαισθητοποίησης στην κοινωνική διαφορετικότητα

Τίτλος: "Αναγνωρίζω τις ομοιότητες- αποδέχομαι τις διαφορές"

Θέμα: Τα παιδιά παίζουν και ανακαλύπτουν τις ομοιότητες που έχουν μεταξύ τους και κυρίως τις διαφορές, γνωρίζουν και περιγράφουν τα συναισθήματά τους, αλλά και τα συναισθήματα των άλλων. Κατανοούν την έννοια της διαφορετικότητας που κάνει τον καθέναν από εμάς ξεχωριστό και μοναδικό, εκτιμούν την αξία της αποδοχής και της φιλίας.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Τι σημαίνει να είσαι διαφορετικός; Ότι είσαι καλύτερος ή χειρότερος;

Τα παιδιά εκφράζουν έκπληξη, θυμό, οίκτο, δυσαρέσκεια, κοροϊδία, και απομονώνουν κοινωνικά κάποιες φορές όποιον αποκλίνει από τη συνηθισμένη εξωτερική εμφάνιση και διακρίνεται από κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή αναπηρία, προκαλώντας του συχνά λύπη, φόβο, ντροπή. Διαφορές όμως έχουν όλοι οι άνθρωποι μεταξύ τους, στο χρώμα των μαλλιών ή του δέρματος, στο βάρος του σώματος, στην ομιλία, στην εθνικότητα, στις ικανότητες, στις προτιμήσεις. Διαφορετικότητα σημαίνει μοναδικότητα στο κοινωνικό σύνολο και κάνει το κάθε παιδί ξεχωριστό, αλλά και ισότιμο με τα άλλα. Με παιχνίδι και ομαδική συζήτηση, τα παιδιά θα αναγνωρίσουν τις ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ τους, θα κατανοήσουν την έννοια της διαφορετικότητας όλων μας και θα ευαισθητοποιηθούν απέναντι σε αυτήν, ώστε να προσεγγίζουν με φιλική συμπεριφορά και να γνωρίζουν τους άλλους ανθρώπους. Με το σεβασμό και την αποδοχή απομακρύνουμε τα αρνητικά συναισθήματα και διαμορφώνουμε για όλους, ένα ασφαλές κοινωνικό περιβάλλον δίκαιης συνύπαρξης. Το εργαστήρι εξελίσσεται σε 4 άξονες:

Αρχικά, τα παιδιά θα ονοματίσουν βασικά συναισθήματα που νιώθουν στην κοινωνική τους ζωή και θα περιγράψουν τις προσωπικές τους εμπειρίες, τις αντιδράσεις που είχαν και τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτές. Με παιχνίδι μίμησης και με ζωγραφική, γνωρίζουμε και αξιολογούμε τα συναισθήματά μας.

Στη συνέχεια, τα παιδιά θα ανακαλύψουν με κινητικό παιχνίδι τις ομοιότητες μεταξύ τους, θα παρατηρήσουν και θα καταγράψουν τις διαφορές τους, αλλά και την ποικιλία των διαφορών που υπάρχει στον εξωτερικό κόσμο.

Στο επόμενο βήμα, με υποθετικά σενάρια και περιγραφή της δικής τους στάσης απέναντι στο διαφορετικό, τα παιδιά επιχειρούν να μπουν στη θέση του άλλου, να κατανοήσουν τα συναισθήματά του, να διακρίνουν την αδικία και τις συνέπειές της στην επικοινωνία και τις κοινωνικές σχέσεις.

Τέλος, αφού τα παιδιά έχουν διαπιστώσει πόσο μοναδικούς μας κάνει η διαφορετικότητα και πόσο ανώφελη είναι η απόρριψη και η κοινωνική απομόνωση των άλλων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, εκτιμούν την αξία της αποδοχής και της αρμονικής συνύπαρξης, αποτυπώνοντας τη σκέψη τους με ζωγραφική. 

Η Μαρία Βλαχάκη είναι κοινωνιολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες Αγωγής και Εκπαίδευσης. Έχει κατάρτιση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έχει εργαστεί σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σε παιδικές κατασκηνώσεις, σε μουσεία. Είναι υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Κέντρο Υποκριτικής & Αφηγηματικής Τέχνης, σχεδιάζει και υλοποιεί εργαστήρια για παιδιά στο πεδίο της κοινωνικής διαφορετικότητας, εντάσσοντας τη γραφή τυφλών Βraille και την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.