Δέντρο
1983

Zωγραφική σε μουσαμά και ριζόχαρτo
192 Χ 146 εκ.
Ιδιωτική συλλογή

Έχει εκτεθεί:
1983 "Τσόκλης 1986- 1966",
Πινακοθήκη Πιερίδη, Αθήνα
2001 Αναδρομική στο Ε.Μ.Σ.Τ., Αθήνα