Η βάρκα
1982

Παλιά βάρκα, ζωγραφική σε ξύλο 
280 x 500 x 200 εκ.
Ιδιωτική συλλογή

Έχει εκτεθεί σε ατομικές εκθέσεις:
1982 Palais des Beaux Arts,
Ευρωπάλια, Βρυξέλλες
1983 Πινακοθήκη Πιερίδη, Αθήνα
2000 Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Luigi Pecci, Πράτο